Liittyjälle


Ohjeita verkostoon liittyjälle

 1. Asiakas toimittaa liitettävän kohteen kiinteistörekisteritiedot, tiedot tontin tai kiinteistön osoitteesta, omistajasta sekä tiedon rakennuksen kerrosalasta Itä-Savon Veden asiakaspalvelupisteeseen (Kerimäentie 1B Kerimäki)
 2. Asiakas saa tarjouksen vesi- ja / tai viemäriliittymästä, sopimusehdot sekä arvion liitostyön aikataulusta. Tarjous perustuu sopimuksen tekohetkellä voimassaoleviin liittymismaksun yksikköhintoihin.
 3. Uudisrakennuksen kyseessä ollessa rakennusvalvontavirastosta haetaan rakennuslupa.
 4. Myönnetyn rakennusluvan jälkeen Itä-Savon Vesi lähettää asiakkaalle liittymissopimuksen kahtena kappaleena allekirjoitettavaksi sekä liittymislaskun.
 5. Liitostyö ja vesimittarin asennus tehdään sovitun aikataulun mukaisesti Itä-Savon Veden toimesta. Rakennuskohteessa tulee olla rakennusvalvontaviraston hyväksymä kvv-työnjohtaja ennen kuin työt voidaan aloittaa. Liitostyöhinnat sisältävät laitoksen asennustyötä yhteensä enintään kaksi tuntia. Hintoihin ei sisälly maanrakennustöitä, eikä vesijohto- ja viemäriputkea ja liitoksen ulkopuolelle tulevia osia. Työn voi tilata laitokselta myös kokonaispalveluna, jolloin laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kiinteistön tonttijohdon rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa liittyjä kustannuksellaan Itä-Savon veden valvonnassa. Myös tonttijohdon osuuden liittyjä voi tilata Itä-Savon vedeltä sen palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Toimitusehtojen mukaisesti Itä-Savon Vesi suorittaa vesimittarin ja sulkujen asennukset sekä tonttivesijohtoliitokset yleiseen vesijohtoon ja tonttiviemäriliitokset yleiseen viemäriin.
 6. Kun asiakas on liittynyt vesihuoltoverkosoon, Itä-Savon Vesi vastaa toimitusehtojen mukaisesta vesihuoltopalvelusta ja laskuttaa asiakasta normaalin laskutusperusteen mukaisesti.

Lisätietoja verkostoon liittymisestä saa Asiakaspalvelupisteestä, osoitteesta Kerimäentie 1B, Kerimäki.

Omistajan vaihdokset

Kiinteistön omistajan vaihtumisesta tulee aina ilmoittaa Itä-Savon veden asiakaspalveluun. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai käymällä yhtiömme asiakaspalvelupisteessä.

Tarvittavat tiedot ovat

 1. Vanhan omistajan uusi osoite (loppulaskun lähettämistä varten)
 2. Uuden omistajan nimi ja laskutustiedot
 3. Vesimittarin lukema omistajanvaihtumispäivältä

Ilmoituksen jälkeen uudelle omistajalle lähetetään toimitusehdot, sopimusehdot ja uusi käyttösopimus allekirjoitettavaksi.

Sopimusehdot täältä

Ylläolevassa pdf-dokumentissa on määritelty vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Dokumentin lukemista varten tarvitset ilmaiset Adobe Reader- ohjelman joka on ladattavissa täältä.

Toimitusehdot täältä

Ylläolevassa pdf-dokumentissa on määritelty vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Dokumentin lukemista varten tarvitset ilmaisen Adobe Reader –ohjelman, joka on ladattavissa täältä.

Sisällysluettelo:

 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät
 2. Liittäminen
 3. Sopimus
 4. Maksut
 5. Mittaus
 6. Laskutus
 7. Laitoksen toiminta ja keskeytykset
 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteet
 9. Kiinteistön sammutusvesilaitteistot
 10. Asiakkaan kiinteistön käyttö
 11. Erimielisyydet