Hinnasto 1.1.2024 alkaen


Vesimaksut

Vesilaitos on nousseiden kulujen myötä, pakotettu nostamaan omia hintojaan. Käyttömaksuihin ja perusmaksuihin tulee 5 %
korotus 1.1.2024 alkaen.

Uudet hinnat 1.1.2024 alkaen, hinnat €/m

  veroton alv 24 %
Vesi 1,97  2,44
Jätevesi 3,90 4,84
Yhteensä 5,87 7,28

Vuoden 2024 perusmaksu €/kuukausi

Nimellisvirtaama Vesi   Jätevesi   Yhteensä  
m3/h veroton Alv 24 % veroton Alv 24 % veroton Alv 24 %
             
2,5-5m3(omakotitalot) 8,29 10,28 20,68 25,64 28,97 35,92
             
7-10m3(rivitalot) 15,69 19,46 39,16 48,56 54,85 68,02
             
             Hinnasto 1.1.2023 – 31.12.2023

Käyttömaksu €/m3

  veroton alv 24 %
Vesi 1,87 2,32
Jätevesi 3,72 4,61
Yhteensä 5,59 6,93

Perusmaksu €/kuukausi

Nimellisvirtaama Vesi   Jätevesi   Yhteensä  
m3/h veroton Alv 24 % veroton Alv 24 % veroton Alv 24 %
             
2,5-5m3(omakotitalot) 7,9 9,79 19,7 24,42 27,6 34,21
             
7-10m3(rivitalot) 14,94 18,53 37,30 46,25 52,34 64,78
             
>20m3 20,43 25,33 50,95 63,18 71,38
88,51


Liittymismaksut

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka veloitetaan kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittyjä varaa liittymismaksulla tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkosta ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltolaitoksen investointikustannuksista. Sillä ei kustanneta tonttijohdon rakentamista eikä liittämistyötä. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa-

Liittymismaksut Itä-Savon Vesi Oy:n verkostoon:

Kerrosala m2 Vesi € Jätevesi € Yhteensä €
< 250 2000 3200 5200
250-500 2800 4500 7300

Liittymismaksut 1.3.2012 alkaen, Euroa (ALV 0%)

Yli 500m2:n kiinteistöille sekä liike ja teollisuuskiinteistöille liittymismaksut määritetään tapauskohtaisesti. Tonttijohdon liitostyön hinta esitetään palvelumaksuhinnastossa.

Palvelumaksut

Tonttijohtojen liitostyöt

Laitos perii suorittamistaan tonttijohtojen liitostöistä vesijohdon ja viemärin koon mukaisen maksun seuraavasti (hinnat sisältävät alv:n 24%)

Vesijohto PE 40-10 PEH 63-10
  670€ 760€

Vesijohdon liitostyöhinta sisältää liitostyön, liitososat runkojohtoon ja vesimittariin. Vesimittarin asennuksen tekee aina laitos ja laitoksen valtuuttama asennusliike. Vesimittarin asennustyö veloitetaan erikseen.

Viemäri PVC 110 PVC 160 PEH 50-10
  220€ 285€ 750€

Viemärin liitostyönhinta sisältää liitostyön ja liitososat runkoputkeen.

Liitostyöhinnat sisältävät laitoksen asennustyötä yhteensä enintään kaksi tuntia. Hintoihin ei sisälly maanrakennustöitä, eikä vesijohto- ja viemäriputkea ja liitoksen ulkopuolelle tulevia osia. Työn voi tilata laitokselta myös kokonaispalveluna, jolloin laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin lukeman tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty (+/- 5%)

Tarkistusmaksu on 110€ / tarkistuskerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 88,71€ / tarkistuskerta.

Isommat mittarit hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Luentamaksu on 45€ / Kerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 36,29€/kerta.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu kummastakin erikseen. Sulkeminen tai avaaminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa (mm. maksujen laiminlyönti).

Maksun yksikköhinta on 90€ /kerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 72,58€ / kerta.

Sakokaivo- ja umpikaivolietteen käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua. Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat ovat seuraavat   

 

Sakokaivoliete  1.1.2023                           7,46 euroa /m3 (alv 0%)          9,25 euroa / m3 (alv 24%)

Umpisäiliöliete  1.1.2023                           7,46 euroa / m3 (alv 0%)         9,25 euroa / m3 (alv 24%)

Tuntiveloitus

Veroton €Verollinen (Alv 24%) €
Asennustyö41,4551,40
Vesihuoltoinsinööri65,0080,60
Toimistotyö55,0068,20

Päivystysaikaan hintoihin lisätään päivystyslisä

Sammutusvesilaitteistoista perittävät maksut
Sammutusvesilaitteiden käyttö- ja pääomakustannusten vesilaitokselle aiheutuvien ja laitteiden kokeilemisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi perittävän perusmaksun määräämisperusteena on toimitusvesimäärä.

Vuotuiset perusmaksut ovat:

Toimitusvesimäärä Maksu
enintään 10 l/s 70 m3 x vesimaksu
11 -20 l/s 300 m3 x vesimaksu
21-30 l/s 400 m3 x vesimaksu
31-40 l/s 600 m3 x vesimaksu
41-80 l/s 1700 m3 x vesimaksu
81 l/s tai enemmän määritellään tapauskohtaisesti