Hinnasto 15.1.2019 alkaen


Vesimaksut

Käyttömaksu €/m3

veroton alv 24 %
Vesi 1,78 2,21
Jätevesi 3,47 4,30
Yhteensä 5,25 6,51

Perusmaksu €/vuosi

Nimellisvirtaama Vesi Jätevesi Yhteensä
m3/h veroton Alv 24 % veroton Alv 24 % veroton Alv 24 %
2,5-5
(omakotitalot) 66,85 82,90 160,65 199,21 227,5 282,1
7-10
(rivitalot) 126,57 156,95 304,22 377,23 430,79 534,17
20
tai suurempi 172,88 214,37 415,47 515,18 588,35 729,55

Liittymismaksut

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka veloitetaan kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittyjä varaa liittymismaksulla tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkosta ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltolaitoksen investointikustannuksista. Sillä ei kustanneta tonttijohdon rakentamista eikä liittämistyötä. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa-

Liittymismaksut Itä-Savon Vesi Oy:n verkostoon:

Kerrosala m2 Vesi € Jätevesi € Yhteensä €
< 250 2000 3200 5200
250-500 2800 4500 7300

Liittymismaksut 1.3.2012 alkaen, Euroa (ALV 0%)

Yli 500m2:n kiinteistöille sekä liike ja teollisuuskiinteistöille liittymismaksut määritetään tapauskohtaisesti. Tonttijohdon liitostyön hinta esitetään palvelumaksuhinnastossa.

Palvelumaksut

Tonttijohtojen liitostyöt

Laitos perii suorittamistaan tonttijohtojen liitostöistä vesijohdon ja viemärin koon mukaisen maksun seuraavasti (hinnat sisältävät alv:n 24%)

Vesijohto PE 40-10 PEH 63-10
610€ 690€

Vesijohdon liitostyöhinta sisältää liitostyön, liitososat runkojohtoon ja vesimittariin. Vesimittarin asennuksen tekee aina laitos ja laitoksen valtuuttama asennusliike. Vesimittarin asennustyö veloitetaan erikseen.

Viemäri PVC 110 PVC 160 PEH 50-10
200€ 260€ 680€

Viemärin liitostyönhinta sisältää liitostyön ja liitososat runkoputkeen.

Liitostyöhinnat sisältävät laitoksen asennustyötä yhteensä enintään kaksi tuntia. Hintoihin ei sisälly maanrakennustöitä, eikä vesijohto- ja viemäriputkea ja liitoksen ulkopuolelle tulevia osia. Työn voi tilata laitokselta myös kokonaispalveluna, jolloin laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Asentajan tuntiveloitushinta on 46,74€ / h

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin lukeman tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty (+/- 5%)

Tarkistusmaksu on 50,84€ / tarkistuskerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 41€ / tarkistuskerta.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Luentamaksu on 37,20€ / Kerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 30€/kerta.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu kummastakin erikseen. Sulkeminen ja avaaminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa (mm. maksujen laiminlyönti).

Maksun yksikköhinta on 37,20€ /kerta (sis. Alv 24%), veroton hinta 30€ / kerta.

Sakokaivo- ja umpikaivolietteen käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua. Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat ovat seuraavat:

Sakokaivoliete                             5,87 euroa /m3 (alv 0%)          7,28 euroa / m3 (alv 24%)

Umpisäiliöliete                            5,87 euroa / m3 (alv 0%)         7,28 euroa / m3 (alv 24%)